Safacil App Vin Dekouvri diferans lan

SAFACIL

PAY

Byenvini sou Safacil Pay

Fe acha anliy peye ak kripto

Achte sou tout sit entenet ak boutik anliy ki sipote Safacil Pay.

Achte anliy

Voye lajan pou zanmi ak fanmi w

Ou kapab itilize Safacil pay pou voye lajan bay zanmi ak fanmi w san peye fre.

Voye Crypto

Koman itilize Safacil pay ?

Konekte epi rechaje

Otomatikman ou konekte ak nimewo Safacil Pay ou, w ap ka rechaje kont lan ak USDT san peye fre.

Achte oswa pataje

Ak kob ou genyen sou Safacil pay lan w ap ka achte anliy, mete minit, voyel bay zanmi w oswa konvetil an lot kriptomone.

Vin yon Asosye

Ou kapab konekte API Safacil pay lan ak sit entenet oswa shop online ou genyen an pou ka resevwa lajan nan men milye moun k ap itilize Safacil pay.

Dokimantasyon API

Vin yon Machann

Mete Safacil pay nan biznis ou

W ap kapab fe depo ak retre pou kliyan Safacil yo direkteman nan biznis ou.

Plis enfo

FAQ

Kisa ki Safacil pay lan ?

Se yon mwayen peman ki kreye pa Safacil, k ap pemet ou achte avek kripto anliy.

Kimoun ki ka itilize Safacil pay ?

Otomatikman ou gen yon kont sou Safacil ou elijib pou itilize Safacil pay, w ap selman konekte ak nimewo Safacil pay ou plis modpas ou.

Konbyen tan yon tranzaksyon Safacil pay pran pou l konfime ?

Jeneralman tout tranzaksyon Safacil pay yo fet imedia.

Ki avantaj ki gen nan Safacil pay ?

Safacil pay senp, tout depo Kripto mone yo fet gratis, voye lajan bay moun gratis, epi sevis ki gen fre ladan yo a piti.